За контакти

ОУ "Христо Ботев" с. Самуилово, обл. Сливен

ул. Самуил № 64

тел: 045192311