Учебна 2023/2024 година

 
 
 
 
 
 
Самостоятелна форма на обучение
 
 
 
 
 

График за провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/2024 година IV клас - ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ /МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 г./
 

 
 
 
 

 

През учебната 2022/2023 година в училището се обучават ученици в: дневна и самостоятелна форма на обучение

 


През учебната 2021/2022 година в училището се обучават ученици в: дневна и самостоятелна форма на обучение

 

Самостоятелна форма на обучение

 
 

 

През учебната 2020/2021 година в училището се обучават ученици в: дневна и самостоятелна форма на обучение

 

Самостоятелна форма на обучение

 
 
 
 

През учебната 2018/2019 година в училището се обучават ученици в: дневна и самостоятелна форма на обучение

 

Самостоятелна форма на обучение

 
 
 
 
 
 

 

През учебната 2017/2018 година в училището се обучават ученици в: дневна, самостоятелна и комбинирана форма на обучение

 

Самостоятелна форма на обучение

2017/2018 учебна година

 

График на провеждане на учениците в самостоятелна форма на обучение -

месец май и юни 2018 г.

 

 

График на провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение - месец февруари 2018 г.

 

 

 

График самостоятелна форма на обучение - ноември 2017 г.

 

2016/2017 учебна година

 

            Трета поправителна изпитна сесия

  1. Допуснати до изпити – ученици от самостоятелна форма на обучение, които не са положили успешно изпити по не повече от два учебни предмета от задължителната и задължителноизбираемата подготовка:

 


 

 

 

 

График за провеждане на изпитите - м.септември 2017 г.

 


График за провеждане на изпитите - м. юни 2017 г.

 

График за провеждане на изпитите - м. февруари 2017 г.