Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г._

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.
 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г.
 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2022 г до 30.09.2022 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2022 г. до 31.03.2022г.

 

Бюджет 2022 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.

 

Отчет на изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г

 

Бюджет 2021 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за врмето от 01.01.2020 г. до 31.12.2020г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2020 г до 31.03.2020 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

 

Отчет за изпалнение на бюджета за времето от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

 

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2016 г. до  30.09.2016 г.

 

Oтчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

 

Oтчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.

 

Бюджет  2016 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

 

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.


Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.29015 г. до 30.06.2015 г.

 

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.

 

Бюджет 2015 г.

 

Бюджет  2014 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.

 

Отчет 01-12.2013 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. 

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за ІІІ тримесичие