Училищен учебен план

 

I клас


II клас

 

V клас

 

VI клас

Въпросник

за изпълнение на показателите за определяне на допълнително трудово възнаграждение на учителите за учебната 2014 - 2015 година

 

 

Мярка "Без отсъствие"

 

Справка - декларация

 

Карта отсъствия

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2022 г до 30.09.2022 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2022 г. до 31.03.2022г.

 

Бюджет 2022 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.

 

Отчет на изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г

 

Бюджет 2021 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за врмето от 01.01.2020 г. до 31.12.2020г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2020 г до 31.03.2020 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

 

Отчет за изпалнение на бюджета за времето от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

 

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2016 г. до  30.09.2016 г.

 

Oтчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

 

Oтчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.

 

Бюджет  2016 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

 

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.


Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.29015 г. до 30.06.2015 г.

 

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.

 

Бюджет 2015 г.

 

Бюджет  2014 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.

 

Отчет 01-12.2013 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. 

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за ІІІ тримесичие

 

 

 
 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

МЯРКА „БЕЗ ОТСЪСТВИЕ”

2012/2013 учебна година

 

 

График на дейностите

 

Карта за отчитане на отсъствията на ученика

 

Справка - декларация